Phương thức thanh toán

– Bên A ( khách hàng ) đặt cọc cho bên B ( Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Phú Thái) 30% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký kết hợp đồng.

– Bên A thanh toán 50% giá trị còn lại của hợp đồng cho bên B ngay sau khi bên B giao hàng cho bên A, hoặc bên B chuyển vật tư đến công trình  bắt đầu quá trình lắp đặt.

– Bên A thanh toán nốt số tiền còn lại của giá trị hợp đồng (theo kết quả của biên bản nghiệm thu công trình) sau khi bên B hoàn thành công trình và nghiệm thu.

–  Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản.